مزایای سرامیک بدنه خودرو چیست

مزایای سرامیک بدنه خودرو ؟ ۱. از مزایای سرامیک خودر و میتوان به براق شدن بدنه خودرو ۲. جلوگیری از آفتاب سوختگی ۳. جلوگیری از خط و خش ۴. جلوگیری از خوردگی مواد شیمیایی و آسیب رنگ خودرو ۵. خاک گریزی و آب گریزی می توان اشاره کرد. با استفاده از سرامیک بدنه عیار رنگ […]

ادامه مطلب
×